POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!

فرصتهای شغلی

همکاری با ما

در کلاسیک ما برای گسترش فرهنگی متفاوت که در بستر توسعه‌ی فردی و کار گروهی متمرکز است، تلاش می‌کنیم. در این فرهنگ هر یک از ما بیشترین تلاش‌مان را برای ساخت محیط کاری پرنشاط و بالنده به کار می‌گیریم.

ما چشم به راه نیروهای خلاق، باانگیزه و متخصصی هستیم که کار کردن در محیط کاری پررونق و هدف‌مند را برگزیده‌اند. مهم نیست در چه شهری زندگی می کنید. ما به دنبال جذب و پرورش بهترین ها هستیم. اگر دنبال بهترین شدن هستید ، اینجا جایی است که باید باشید. 
حس داشتن یک کار ایده آل را با ما تجربه کنید.